พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
Hugh Symons
Audio Visual hardware and software solutions are revolutionising digital media and communications.
 

Business Challenge

In a market that is becoming increasingly competitive and volatile, it was necessary for Hugh Symons Communications to become more nimble and efficient. Hugh Symons need to make better use of their human capital, empower their employees to think for themselves, and become more proactive and creative.

Solution

Hugh Symons Communications began to require that all managers to take Dale Carnegie Training's Leadership Training for Managers course. The training was then expanded to sales departments where sales teams were sent to Dale Carnegie's Sales Advantage Course.

Results

Bob Sweetlove explains, "If I look back three years, and had we not had the Dale Carnegie Training courses, what situation would I be in? Would I have higher turnover? Probably. Would I have less effective managers? Definitely! I would highly recommend Dale Carnegie Training because I'm not sure that there is anything else one could do that would produce the same result."

"Since first participating in Dale Carnegie Training, we’ve taken on more than 480 new accounts. We’ve had our richest year ever."

– Carlos Pestana, Sales Manager
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com