พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
Santa Clara Valley Bank
The Santa Clara Valley Bank (SCV Bank) is a three-branch bank based in California with about $115 million in assets.
 

Business Challenge

"Morale became less than optimal, and consequently, a kind of oppressive air pervaded the SCVBank work culture. Our teams lacked motivation to lucratively meet the needs of the market, and the situation unfortunately slowed the growth of our new branch," said Michael Hause, CEO.
 

Solution

Dale Carnegie Training put SCV Bank through an intensive Team Member Engagement program. Dale Carnegie Training specialists helped implement organizational changes as well as assess and strengthen SCV Bank's strategic planning process.
 

Results

SCV Bank has experienced outstanding bottom-line performance over the past sixth months. The changes that were made affected all components of the company from morale and communication to error rate and customer service.
 

"In the last six months, our teams have managed to achieve a 20% increase in loan growth and a 10% increase in deposit growth. I know that had it not been for such a convalescence of morale, these successes would have been impossible."

 
-Michael Hause, CEO, SCVBank
 
 
 
 
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com