พิมพ์  

5 เคล็ดลับสำหรับการกำจัดความผิดพลาด

Team Member Engagement
 
Legendary Basketball Coach John Wooden once said, "Failure is not fatal, but failure to change might be." The obvious point he was trying to convey is that everyone makes mistakes and fails. It is what you do after the mistake or failure that makes all the difference. Here are 5 ways to shake off your mistakes and move forward to success.
 
 
1.) Brush it off
No one is perfect. Once in awhile everyone makes mistakes, it's going to happen. Don't spend time worrying about it, cooperate with the inevitable and focus on what you are doing.
 
2.) Don't fuss about trifles
Forget the small stuff. If you let go of the smaller mistakes, you'll be more focused and catch the larger ones before they happen.
 
3.) Don't worry about the past
Shake off your mistakes and move on. Forget about what happened, no matter how silly or embarrassing. By letting go of the past it will help you focus on your current task.
 
4.) Profit from your mistakes
So you've made a mistake, now figure out why you made the mistake, make a note and move on. Making even a mental note will help remind you to be more careful next time the situation comes up.
 
5.) Rest before you get tired
Many times silly mistakes are made simply because you are tired. Make sure that you get enough sleep.
 
 

กลับ

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com