พิมพ์  

หนังสือของ Dale Carnegie

หนังสือของ Dale Carnegie ได้ถูกแปลออกไปในหลากหลายภาษา และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถพบเห็นได้ตาม eBook และ CD ต่างๆด้วย ซึ่งผลงานของ Dale Carnegie นั้นได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอจึงทำให้คำแนะนำต่างๆในหนังสือของเขาได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทความในภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
 
Dale Carnegie Training ได้มีการเผยแพร่ตำราความรู้ใหม่ๆออกไปในหลากหลายรูปแบบ – เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบ่อยๆ เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิ่งใหม่ๆที่เรานำเสนอ
 
 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com