พิมพ์  

Press Releases

press2_header

ข่าวล่าสุด

Presentation Effectiveness
11/17/2011 10:34:00 AM
ได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจกับ 2 การผึกอบรมใหม่ของ Dale Carnegie Training®
ได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ​กับ 2 การผึกอบรมใหม่ของ Dale Carnegie Training® 5 ทักษะสำคัญในการทำงาน:...
 
11/12/2010 5:35:00 PM
การพัฒนาโปรแกรมไอโฟน "เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ"
Dale Carnegie Training, ผู้นำในระดับโลกในการฝึกฝนพัฒนาแนวทางการทำงานอย่างมีประสิ​ทธิภาพพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหา...
 
10/1/2010 10:38:00 AM
BUONGIORNO ได้รับรางวัลความเป็นผู้นำจาก Dale Carnegie สำหรับคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร
Buongiorno SpA ((Italy, MTA STAR: BNG), บริษัทผู้นำในระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการ​สื่อสารข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือและการ​ให้ความบันเทิง...
 
3/3/2010 5:02:00 PM
โปรแกรม Dale Carnegie ใน iPhone ประสบความสำเร็จขึ้นสู่อันดับหนึ่งในอาทิตย์แรกที่มีการนำเสนอโปรแกรมออกสู่สาธารณะ
โปรแกรม Dale Carnegie ใน iPhone ประสบความสำเร็จขึ้นสู่อันดับหนึ่งในอาทิตย์แรกที่​มีการนำเสนอโปรแกรมออกสู่สาธารณะ​
 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com