พิมพ์  

ASTD Study: Employee Engagment

Companies lose $350 billion a year because of employee disengagement. Your company does NOT have to be one of them.

Disengaged employees and a high turnover rate impact your business' productivity, level of innovation, and ultimately the bottom line. American Society for Training & Development (ASTD) has published a study sponsored by Dale Carnegie Training exploring how workplace learning affects employee engagement levels.
 

Download ASTD's employee engagement study today!

    แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อ     
นามสกุล     
ชื่อเรื่อง     
องค์การ     
ที่อยู่องค์การ     
เมือง     
State/Region/Province     
รหัสไปรษณีย์     
ประเทศ     
หมายเลขโทรศัพท์     
Email     
อุตสาหกรรม     
ข้อเสนอพิเศษ     

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com