พิมพ์  

ธุรกิจ

mosaic2_th

การกำหนดวิธีการแก้ปัญหาระดับองค์กร การสัมนาของ Dale Carnegie และหลักสูตร Dale Carnegie สำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสามส่วนที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจของเรา ทั้งสามส่วนนี้ทำให้เราได้ลงมือปฏิบัติและเห็นผลจากการแก้ปัญหาในทุกขั้นของธุรกิจ

 

โครงสร้างทางธุรกิจของ DALE CARNEGIE

 
การสัมนาของ Dale Carnegie
businessChart

การกำหนดวิธีการแก้ปัญหาระดับองค์กร

 

 

หลักสูตร Dale Carnegie สำหรับบุคคลทั่วไป

 

การกำหนดวิธีการแก้ปัญหาระดับองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบในกำหนดวิธีการแก้ปัญหาระดับองค์กรได้มีการออกแบบวิธีที่สามารถปรับเข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงาน อีกทั้งยังรวมถึงกรเพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด การเพิ่มผลผลิต กำไร

การสัมนาของ Dale Carnegie

การสัมนาเชิงธุรกิจของเรามีการเสนอในรูปแบบของการอบรมหนึ่งวันหรือสองวัน โดยจะมีการฝึกที่เข้มข้นสำหรับบางธุรกิจเฉพาะ เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพ การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Dale Carnegie สำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรของเรามีการจัดอบรมแบบระยะยาวเพื่อเน้นให้มีประสิทธิภาพและให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ร่วมงาน ศูนย์กลางการอบรมของเรามีความสามารถหลักเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ การขาย ทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การนำเสนอผลงาน และการพัฒนากลุ่มคนทำงาน

Dale Carnegie เชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจของเรา ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของคนที่เกี่ยวข้อง

history_back_bttn ค้นหาข้อมูลต่อไป Begin Journey

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com