พิมพ์  

วัฒนธรรมองค์กร

mosaic2_th

บุคลากรของเราทุกคนมีผลต่อความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ และพวกเรามีโอกาสดีที่ได้ลงมือทำ!

คำพูดที่อธิบายถึงวัฒนธรรมองค์กรของเรา ...


ยกตัวอย่างเช่น: ความท้าทาย, ความกระตือรืนร้น, การมองการณ์ไกล, การเป็นผู้นำ...

พวกเรามีความภูมิใจในการทำงานของเรา


บุคลากรของ Dale Carnegie ถูกผูกมัดให้เป็นทรัพยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมธุรกิจในระดับท้องถิ่น พวกเราภูมิใจที่: 

  • สิ่งที่เราทำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อธุรกิจและสังคมทั่วไป
  • Dale Carnegie คือบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งมีประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมอันยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังคงเป็นบริษัทที่มีแนวความคิดมองการณ์ไกล โดยพัฒนาการดำเนินงานให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดธุรกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  • เราดำเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเจริญเติบโตไปในทางบวก
  • เราใช้ทักษะการดำเนินธุรกิจของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานกับบุคคลต่างๆและองค์กรทั่วไปในทุกๆประเภทธุรกิจ ตั้งแต่การขาย การจัดการ การเป็นผู้นำ การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
  • เราบริการให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์เมื่อดำเนินงานร่วมกับลูกค้ารายบุคคลเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของเขาเหล่านั้นและช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการในระยะยาวได้ในที่สุด

พวกเราชอบความท้าทาย

การทำงานที่ Dale Carnegie ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขายสินค้าชนิดเดิมในทุกๆวัน! 

  • พวกเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจใหม่ๆและพัฒนาวิธีการดำเนินงานให้กับพวกเขา
  • พวกเรายินดีที่จะค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

พวกเราพยายามอย่างสูงสุดเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิต

สำหรับผู้คนโดยส่วนมาก การดำรงชีวิตในแต่ละวันอาจก่อให้เกิดความสับสนในการจัดลำดับความสำคัญระหว่างธุรกรรมส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับบุคลากรของ Dale Carnegie! 

  • ในหลายตำแหน่งงานของเราได้นำเสนองานที่ความยืดหยุ่นสูงและสามารถเลือกชั่วโมงการทำงานได้ให้กับพนักงาน
  • พนักงานของเราทำงานอย่างหนัก แต่เราให้การสนับสนุนในสิ่งที่จะทำให้พวกเขามีความก้าวหน้า พร้อมกับสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวให้กับเขาเหล่านั้นด้วย

history_back_bttn ค้นหาข้อมูลต่อไป Begin Journey
 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com