พิมพ์  

อนาคตของบริษัท

mosaic2_th

Dale Carnegie ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและพนักงานมาเกือบ 100 ปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนและนำเสนอรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ แม้ว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยทักษะและประสบการณ์ที่เรามีจะช่วยทำให้เราดำเนินธุรกิจได้ไปอีกนับ 100 ปี

โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นบริษัทก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะแข่งขันกับผู้อื่นได้ การกระจัดกระจายของตลาดและอุตสาหกรรม บริษัทควรจะสร้างแบรนด์เพื่อที่จะติดตามผล

ไม่มีเวลาไหนที่จะดีกว่าเวลานี้แล้วที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจของเรา !

เราเป็นต้นกำเนิดและยังเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาคนในวงการธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นทางเลือกสำหรับบริษัททั่วโลกในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในที่ทำงาน

ภารกิจ

เพื่อที่จะช่วยแฟรนไชส์และบริษัทที่เข้าร่วมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพื่อกลุ่มลูกค้าของพวกเขาและตัวบริษัทเอง โดยพัฒนาชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในเนื้อหาสาระ การถ่ายทอดสื่อสาร และการสนับสนุนแฟรนไชส์

ค่านิยม

เราและธุรกิจของเราปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักการ และการเรียนการสอนของ Dale Carnegie

 

history_back_bttn ค้นหาข้อมูลต่อไป Begin Journey

 

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com