พิมพ์  

ประวัติความเป็นมา

mosaic2_th

Founded in 1912, Dale Carnegie has evolved from one man's belief in the power of personal development to a global workplace learning and performance organization with offices in over 80 countries. We focus on improving the performance of companies by improving their teams’ performance.

We are proud of our legacy, our work, and our principles, which have stood the test of time for almost a century.

history_back_bttn Continue Journey Begin Journey

 

 

 

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com