พิมพ์  

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

mosaic2_th

Dale Carnegie ให้ความสำคัญกับคนและความสัมพันธ์ เรามีความเชื่อเกี่ยวกับวีธีการที่เราควรจะปฏิบัติต่อกัน – จากผู้สำเร็จการศึกษาและลูกค้าถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ขาย และพนักงาน – เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ดี มั่นคง และให้ผลกำไรทางธุรกิจ

นี่คือตัวอย่างของหลักการของ Dale Carnegie: 

เป็นมิตร

 • ไม่ตำหนิ นินทา หรือวิจารณ์
 • ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา จริงใจ
 • ใส่ใจคนรอบข้างจากใจจริง
 • เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสและสนับสนุนให้คนอื่นได้พูดเรื่องของเขา
 • ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ โดยที่เราต้องทำอย่างจริงใจ

เอาชนะด้วยวิธีคิดของคุณ

 • วิธีเดียวที่ดีที่สุดสำหรับการโต้แย้งกันคือการหลีกเลี่ยง
 • เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่พูดคำว่า "คุณผิด"
 • ถ้าคุณผิด ก็ยอมรับอย่างรวดเร็วและชัดเจน
 • ยอมรับในความคิดและมุมมองของคนอื่น
 • พยายามหาแรงบันดาลใจที่ดี

เป็นผู้นำ

 • เริ่มต้นด้วยการยกย่อง ชื่นชม ซื่อสัตย์
 • พูดถึงความผิดพลาดของตัวเองก่อนที่จะตัดสินคนอื่น
 • ถามคำถามแทนที่จะออกคำสั่งโดยตรง
 • ชมเชยทุกๆการปรับปรุงที่เกิดขึ้นแม้ว่าอาจจะเป็นการปรับปรุงที่เล็กน้อย และจริงใจต่อสิ่งที่พูดชมเชยออกไป
 • สนับสนุนและยกย่องให้ผู้อื่นได้มีชื่อเสียง
history_back_bttn ค้นหาข้อมูลต่อไป Begin Journey

 

 

 

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com