พิมพ์  

การรับรู้

mosaic2_th

Dale Carnegie เป็นการทำงานเกี่ยวการรับรู้และชื่นชม

หลักการ หลักสูตรและวิธีการแก้ปัญหาของเรา ทำให้ผู้คนสามารถรับรู้ถึงคุณค่าที่เราจะมองเห็นได้ในคนอื่นและสามารถนำออกมาให้เห็นได้

นี่คือวิธีการทำงานของ Dale Carnegie:

  • เรามีระบบและกระบวนการในการรับรู้ความมีส่วนร่วมและความสำเร็จของผู้ร่วมงานของ
  • เรามีการกำหนดการรับรู้เป็นรายบุคคล นอกจากนั้นเรายังได้มีการสร้างสรรค์จากกระบวนการนี้
  • ผู้ร่วมงานของเราจะได้รับความพึงพอใจอย่างแท้จริงจากการที่ได้รับรู้ว่าอะไรจะส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน และการประสบความสำเร็จ ต่อบริษัททั้งหลายรวมถึงผู้คนที่เกี่ยว
  • ผู้ร่วมงานของเราจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ในระดับและรูปแบบเดียวกันกับลูกค้าของเรา นอกจากนั้นยังมีการจัดพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ของพวก

คนที่ร่วมงานกับเราจะมีความตื่นเต้นที่ได้มาทำงาน!

history_back_bttn Continue Journey Begin Journey

 

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com