พิมพ์  

คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

อ่านเคล็ดลับการปฏิบัติในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน

ปัญหาความขัดแย้งภายในอาจเป็นอันตรายต่อความก้าวหน้าของบริษัทและผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ ดังนั้นการมีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในอย่างมีประสิทธิภาพคือหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดในโลกธุรกิจในปัจจุบันนี้และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของ Dale Carnegie Training ได้นำเสนอกลยุทธวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในสถานinternalconflict_icon_thที่ทำงาน และช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานได้ ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยลดความขัดแย้งภายในองค์กรโดยรวมได้ในที่สุด

เมื่อปี พ.ศ. 2455, Dale Carnegie Training ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคคลากรจากความสันพันธ์ระหว่างบุคคล สู่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และทักษะความสามารถในการจัดการที่สำคัญต่างๆ Dale Carnegie Training มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคุณและบริษัทของคุณให้ประสบความสำเร็จ!

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน

 
    แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อ     
นามสกุล     
ชื่อเรื่อง     
องค์การ     
ที่อยู่องค์การ     
เมือง     
State/Region/Province     
รหัสไปรษณีย์     
ประเทศ     
หมายเลขโทรศัพท์     
Email     
อุตสาหกรรม     
ข้อเสนอพิเศษ     

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com