คอร์ส Dale Carnegie : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ของมนุษย์ทักษะเพื่อความสำเร็จ

05/06/2013 - 24/07/2013

Every Wednesday for Eight Weeks
18:00 - 21:30

63 Athenee Tower, Fl. 5
Wireless Road
Lumpini, Pathumwan, 10330
Thailand
+66 2 784 6200

คุณจะได้เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การจัดการความเครียดและการจัดการกับสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณจะได้เป็นนักสื่อสารโน้มน้าวใจ, แก้ปัญหาและมุ่งเน้นความผู้นำ และคุณจะพัฒนาทัศนคติโดยจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อมั่นและความกระตือรือร้น

ภาษา:Thai

 
 

Registration for this event is closed.

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com