พิมพ์  

วันพุธ, 06 เดือนมีนาคม, 2013

How Smart Leaders Create Engaged Employees

วันพุธ, 06 เดือนมีนาคม, 2013
13:00 - 16:00

ส่งออกไปยัง Outlook

 

รายละเอียดของหลักสูตร

Dale Carnegie Training invites you to an employee engagement workshop that could dramatically increase your leadership effectiveness and your team's performance. Learn how to create engaged employees by cultivating an environment of enthusiasm and commitment.
 

Engaged Employees Create Results

Dale Carnegie's employee engagement programs are based on new, groundbreaking research that will show you the three clusters of behaviors that significantly impact employee engagement. Then, within each cluster we will break down the individual actions you can take to improve employee engagement by developing enthusiastic, empowered, confident and inspired employees - the type of employees who care, who want to be part of a success story and who will drive your organization to the top.
 
Join us and learn how you can increase worker productivity and reduce turnover by cultivating a workforce of engaged employees. 

Register Today for Dale Carnegie's Employee Engagement Workshop: How Smart Leaders Create Engaged Employees!

 


ภาษา: Thai

 

ส่งออกไปยัง Outlook

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

63 Athenee Tower, Fl. 5
Wireless Road
Lumpini, Pathumwan, 10330
Thailand
+66 2 784 6200
 

ผู้ที่ควรเข้าร่วม

Presidents, CEO's, HR Directors, and Other Senior Team Leaders that are interested in improving employee engagement and developing a productive workforce that can positively impact the bottom line.
 
 

โครงร่าง

The Costs and Benefits of Employee Engagement
 
What Makes For an Engaged Employee
 
Actions that You Can Take to Engage Your Workforce
 
 

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com