ฝึกอบรมผู้นำสำหรับผู้จัดการฝ่าย

13/03/2013 - 24/04/2013

Every Wednesday for Seven Weeks
18:00 - 21:30

63 Athenee Tower, Fl. 5
Wireless Road
Lumpini, Pathumwan, 10330
Thailand
+66 2 784 6200

การพัฒนาผู้นำมีความหมายที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่ต่างกัน ผู้นำยุคใหม่รู้ดีว่ามันหมายถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการกระตุ้นทีมงานที่ทันสมัย ทักษะที่จำเป็นเหล่านี้สามารถเรียนรู้ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำการ ซึ่งเครียดน้อยกว่าถูกบังคับให้เรียนรู้ทักษะในการทำงาน วิธีการทำงานของคุณขึ้นบันได คุณได้มีประสบการณ์จากผู้นำจำนวนมากจากรุ่นก่อนหน้ามาเป็นผู้จัดการ

ภาษา:Thai

 
 

Registration for this event is closed.

 

63 Athenee Tower, Fl. 5 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, ประเทศไทย
P. +66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2015 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com