ธุรกิจอย่างเคร่งครัด : การสัมมนาเดลคาร์เนกี

12/11/2013 - 14/11/2013

12/11/2013 - 14/11/2013
09:00 - 17:30

63 Athenee Tower, Fl. 5
Wireless Road
Lumpini, Pathumwan, 10330
Thailand
+66 2 784 6200

การสัมมนาใช้เวลาสามวัน จะช่วยให้มีทักษะที่คุณจำเป็นในการแข่งขันในการทำงาน คุณจะได้เรียนรู้การจัดการกับคนอื่นอย่างมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในที่ทำงาน หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาคุณจะเป็นนักสื่อสารโน้มน้าวใจ, แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

ภาษา:Thai

 
 

Registration for this event is closed.

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com