พิมพ์  

FAQ's

หมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรสำหรับองค์กรทั่วไป

Dale Carnegie สามารถออกมาให้บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ได้หรือไม่

Dale Carnegie จะรู้ได้อย่างไรว่าความต้องการที่แท้จริงขององค์กรคืออะไร

องค์กรของฉันใหญ่พอที่จะเข้ารับการฝึกฝนอบรมในรูปแบบขององค์กรหรือไม่

การฝึกอบรมในระดับโลก

Dale Carnegie สามารถออกมาให้บริการนอกสถานที่ได้หรือไม่

ถ้าองค์กรของฉันต้องการที่จะให้พนักงานในหลายๆประเทศสมัครเข้าร่วมอบรมในโปรแกรมเดียวกันได้หรือไม่

Dale Carnegie สามารถที่จะให้การอบรมฝึกฝนได้ทั่วโลกหรือไม่

หลักสูตรสำหรับรายบุคคล

การแต่งกายเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายยังไงถึงจะเหมาะสม

องค์กรของฉันจะจ่ายค่าฝึกอบรมให้หรือไม่

ฉันสามารถที่จะหารายชื่อของโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงได้จากที่ไหน

ฉันสามารถที่จะหาที่อยู่และเส้นทางสถานที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จากที่ไหน

ใครจะมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรของฉัน

ฉันสามารถที่จะได้รับหลักฐานการรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เข้ารับการอบรมจากหลักสูตรนี้หรือไม่

นโยบายเกี่ยวกับการขอยกเลิกเป็นอย่างไร

หลักสูตรสำหรับทีมงาน

Dale Carnegie มีอัตราการคิดค่าฝึกอบรมพิเศษสำหรับกลุ่มหรือบริษัทหรือไม่หรือไม่

Dale Carnegie สามารถออกมาให้บริการนอกสถานที่ได้หรือไม่

Dale Carnegie จะให้การฝึกอบรมอย่างไร ถ้าทีมงานของฉันทำงานอยู่คนละสถานที่

การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เนต

การอบรมผ่านอินเตอร์เนตต้องมีการใช้ไมโครโฟนด้วยหรือไม่

ฉันจะเข้าสู่ระบบเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านอินเตอร์เนตได้อย่างไร

การเข้าอบรมผ่านทางอินเตอร์เนตจะต้องใช้ระบบอะไรเพื่อมารองรับหรือไม่

ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchising)

มีโอกาสที่ฉันจะได้รับสัมปทานให้เปิดแฟรนไชส์ในประเศของฉันหรือไม่

ประเทศของฉันอนุญาตให้มีการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หรือไม่

Dale Carnegie มีข้อเสนออะไรให้กับผู้ที่จะเข้ามาซื้อแฟรนไชส์บ้าง

หน่วยงานภาครัฐ

Dale Carnegie ได้รับการรับรองในการเป็นผู้ประกอบการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือไม่

Dale Carnegie มีวิธีการยังไงที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ

ถ้าหน่วยงานมีหลายสาขาที่ตั้ง Dale Carnegie จะเข้าไปให้บริการฝึกอบรมได้ยังไง

Dale Canegie มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำหรับการฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐหรือไม่

คำถามและคำตอบ

หลักสูตรสำหรับองค์กรทั่วไป

Dale Carnegie สามารถออกมาให้บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ได้หรือไม่

การฝึกอบรมของ Dale Carnegie สามารถออกไปให้บริการนอกสถานที่ได้ตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอบรมนอกสถานที่ ติดต่อ ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมของ Dale Carnegie
 
 

กลับสู่ด้านบน

Dale Carnegie จะรู้ได้อย่างไรว่าความต้องการที่แท้จริงขององค์กรคืออะไร

Dale Carnegie ได้สร้างสรรค์กระบวนการที่ชื่อว่า iMap เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของผู้เข้ารับบริการและขันตอนการฝึกอบรม ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ กระบวนการ iMap

กลับสู่ด้านบน

องค์กรของฉันใหญ่พอที่จะเข้ารับการฝึกฝนอบรมในรูปแบบขององค์กรหรือไม่

จากกระบวนการของ iMap, การฝึกฝนอบรมของ Dale Carnegie สามารถที่จะพัฒนาหาหนทางรองรับและแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีผลงานที่ดีขึ้นและลดช่องว่างในเรื่องของผลการดำเนินงาน ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ปรึกษาฝ่ายการแก้ปัญหาองค์กร

กลับสู่ด้านบน

การฝึกอบรมในระดับโลก

Dale Carnegie สามารถออกมาให้บริการนอกสถานที่ได้หรือไม่

การฝึกฝนอบรมของ Dale Carnegie สามารที่จะไปให้บริการในสถานที่ต่างๆได้ตามที่ผู้รับบริการต้องการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมนอกสถานที่ติดต่อที่ปรึกษาการฝึกฝนอบรมของ Dale Carnegie

กลับสู่ด้านบน

ถ้าองค์กรของฉันต้องการที่จะให้พนักงานในหลายๆประเทศสมัครเข้าร่วมอบรมในโปรแกรมเดียวกันได้หรือไม่

การฝึกอบรมของ Dale Carnegie ทั่วโลกจะมีพื้นฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน  องค์กรหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่เข้ารับการฝึกฝนอบรมก้อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเดียวกัน การฝึกอบรมของ Dale Carnegie มีหลากหลายโปรแกรมที่เปิดสำหรับองค์กรธุรกิจทั่วไป ถึงแม้ว่าองค์กรของคุณจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก แต่การฝึกอบรมของ Dale Carnegie สามารถจะจัดหาวิธีการที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรได้ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาระดับโลก
 

กลับสู่ด้านบน

Dale Carnegie สามารถที่จะให้การอบรมฝึกฝนได้ทั่วโลกหรือไม่

 
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของมุมโลก Dale Carnegie ก็สามารถที่จะไปร่วมงานกับคุณได้ - เราจะมีการใช้กระบวนการ iMap และระบบการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน (Competency Development System) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้องค์กรของท่านมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีทักษะการดำเนินงานที่สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีต่อไปได้
 
 

กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรสำหรับรายบุคคล

การแต่งกายเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายยังไงถึงจะเหมาะสม

ชุดทำงานทั่วไป

กลับสู่ด้านบน

องค์กรของฉันจะจ่ายค่าฝึกอบรมให้หรือไม่

บริษัทส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคคลากรหรือพนักงาน คุณสามารถตรวจสอบได้จากหัวหน้าของคุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับรายละเอียดที่ชัดเจน

กลับสู่ด้านบน

ฉันสามารถที่จะหารายชื่อของโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงได้จากที่ไหน

คุณสามารถที่จะค้นหารายชื่อของโรงแรมได้ โดยเข้าไปที่หน้าแผนที่และเส้นทาง
 

กลับสู่ด้านบน

ฉันสามารถที่จะหาที่อยู่และเส้นทางสถานที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จากที่ไหน

เข้าไปที่หน้าแผนที่และเส้นทาง
 

กลับสู่ด้านบน

ใครจะมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรของฉัน

วิทยากรของเราผ่านขั้นตอนการอบรมและมีเอกสารรับรองอย่างชัดเจน การจัดสรรวิทยากรที่จะเข้าอบรมในแต่ละโปรแกรมจะมอบหมายโดยยึดตามตารางเวลา
 

กลับสู่ด้านบน

ฉันสามารถที่จะได้รับหลักฐานการรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เข้ารับการอบรมจากหลักสูตรนี้หรือไม่

หลายๆหลักสูตรการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติและลักษณะที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักฐานการรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 

กลับสู่ด้านบน

นโยบายเกี่ยวกับการขอยกเลิกเป็นอย่างไร

เข้าไปที่ การโอนสิทธิ์และยกเลิก
 

กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรสำหรับทีมงาน

Dale Carnegie มีอัตราการคิดค่าฝึกอบรมพิเศษสำหรับกลุ่มหรือบริษัทหรือไม่หรือไม่

การฝึกอบรมของ Dale Carnegie มีการมอบส่วนลดให้กับบางกลุ่มหรือบางหน่วยงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dale Carnegie

กลับสู่ด้านบน

Dale Carnegie สามารถออกมาให้บริการนอกสถานที่ได้หรือไม่

การฝึกฝนอบรมของ Dale Carnegie สามารที่จะไปให้บริการในสถานที่ต่างๆได้ตามที่ผู้รับบริการต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมนอกสถานที่ติดต่อที่ปรึกษาการฝึกฝนอบรมของ Dale Carnegie

กลับสู่ด้านบน

Dale Carnegie จะให้การฝึกอบรมอย่างไร ถ้าทีมงานของฉันทำงานอยู่คนละสถานที่

Dale Carnegie มีสาขาถึง 166 สาขาในกว่า 80 ประเทศ โดยลักษณะการดำเนินงานจะเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละประเทศ - การฝึกอบรมของ Dale Carnegie  มุ่งเพื่อจะให้มีการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรตามแบบฉบับที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
 
 

กลับสู่ด้านบน

การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เนต

การอบรมผ่านอินเตอร์เนตต้องมีการใช้ไมโครโฟนด้วยหรือไม่

ใช่, การอบรมผ่านทางอินเตอร์เนตต้องมีการใช้อุปกรณ์ไมโครโฟนและหูฟังที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 

กลับสู่ด้านบน

ฉันจะเข้าสู่ระบบเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านอินเตอร์เนตได้อย่างไร

2-3 วันหลังจากที่คุณลงทะเบียน คุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันเพื่อให้คุณตั้งชื่อการเข้าใช้งานในอินเตอร์เนต นอกจากนั้นคุณยังสามารถที่จะเข้าไปดูเอกสารและสื่อที่ใช้ในการอบรมบางส่วน
 
 
 
 

กลับสู่ด้านบน

การเข้าอบรมผ่านทางอินเตอร์เนตจะต้องใช้ระบบอะไรเพื่อมารองรับหรือไม่

การฝึกฝนอบรมผ่านทางอินเตอร์เนตของ Dale Carnegie สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายช่องทาง โดยการที่คุณเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ คุุณสามารถที่จะส่งอีเมล์เพื่อตรวจสอบระบบ และติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกฝนผ่านทางอินเตอร์เนต

กลับสู่ด้านบน

ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchising)

มีโอกาสที่ฉันจะได้รับสัมปทานให้เปิดแฟรนไชส์ในประเศของฉันหรือไม่

Dale Carnegie พยายามที่จะมองหาคนที่มีคุณสมบัติในการรับสัมปทานเปิดแฟรนไชส์ทั่วโลก  

กลับสู่ด้านบน

ประเทศของฉันอนุญาตให้มีการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแผนกธุรกิจแฟรนไชส์ของ Dale Carnegie
 

กลับสู่ด้านบน

Dale Carnegie มีข้อเสนออะไรให้กับผู้ที่จะเข้ามาซื้อแฟรนไชส์บ้าง

Dale Carnegie เป็นบริษัทที่สามารถเชื่อถือได้ โดยได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก 
 

กลับสู่ด้านบน

หน่วยงานภาครัฐ

Dale Carnegie ได้รับการรับรองในการเป็นผู้ประกอบการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือไม่

Dale Carnegie ได้รับการรับรองในการเป็นผู้ประกอบการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา. เลขผู้ประกอบการเลขที่ GS-10F-0329K ข้อมูลเพิ่มเติม Dale Carnegie Training GSA
 

กลับสู่ด้านบน

Dale Carnegie มีวิธีการยังไงที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ

Dale Carnegie สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลทุกประเทศ โดยผลลัพท์จากการฝึกฝนอบรมคนทำงานหรือประชาชนสามารถที่จะวัดผลได้ ดูได้จากโครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ทั้งองค์กร หรือขนาดเล็กที่เป็นรายบุคคล

กลับสู่ด้านบน

ถ้าหน่วยงานมีหลายสาขาที่ตั้ง Dale Carnegie จะเข้าไปให้บริการฝึกอบรมได้ยังไง

Dale Carnegie มีสาขาถึง 166 สาขาในกว่า 80 ประเทศ โดยลักษณะการดำเนินงานจะเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละประเทศ - การฝึกอบรมของ Dale Carnegie  มุ่งเพื่อจะให้มีการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรตามแบบฉบับที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

กลับสู่ด้านบน

Dale Canegie มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำหรับการฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐหรือไม่

โปรแกรมฝึกอบรมที่หลากหลายของ Dale Carnegie จะถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม และเคยมีประสบการณ์การทำงานกับรัฐบาลในประเทศนั้นๆ
 

กลับสู่ด้านบน

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com