พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
HDR
Founded in 1917. HDR is an employee-owned architectural, engineering and consulting firm that helps clients manage complex projects and make sound decisions.  As an integrated firm, HDR provides a total spectrum of services for their clients. 
 

Business Challenge 

HDR was challenged with turning technical professionals into leaders with good people and communication skills. "We recognized that we needed to develop people faster to step up and be able to deal with tough communications issues with clients," said George Little, President of HDR Engineering, Inc. 
 

Solution 

HDR employees were lead through a 15 month, multi-phased training program. The 12 week Dale Carnegie Course was a key component. Dale Carnegie's national presence gave HDR the ability to send a mandated 15 employees to training without having to incur the time and expense of traveling to one place to train. 
 

Results 

HDR is enjoying extraordinary growth and Dale Carnegie graduates are leading the way. "Probably 40 percent of those who graduated in the first three years are now officers, and 90 percent have received a promotion. Plus, people who graduate from Career Skills have a higher rate of retention than non-graduates," says Chuck Sinclair, SVP/Regional Director, HDR Environmental Resources Management Group. 
 

"Over the last two years we grew 29 and 24 percent. This year we have a good opportunity to have another year of strong growth. We could not have experienced this growth without Dale Carnegie Training"

 -George Little, President, HDR Engineering, Inc.
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com