พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
Core Products
Core Products International, Inc. was founded in 1988 with the idea that therapeutic products should be comfortable to wear and use. 
 

Business Challenge 

Core Products' growth was being undermined by changes to managed care, the threat of competition, and a series of costly acquisitions. In order to protect their market position and their state of financial health, they would need to transform the company's corporate culture. 
 

Solution 

The employees of Core Products were led through the 12-week Dale Carnegie Course. The course engaged participants in a continuous 360 degree cycle of practice and feedback. "The most important thing for me was to provide my employees with an environment where they could succeed together and to give them the tools and self confidence they needed to accomplish goals as a group and as individuals," said Phil Mattison. 
 

Results 

In the ten years since Core began training with Dale Carnegie, its sales have soared from $3 million to in excess of $12 million.
 

"Dale Carnegie Training has contributed to our corporate culture in a significant way. In fact, it's probably done more to help us create a common culture than almost anything we've pursued and has helped us to keep that culture intact. The camaraderie and sense of oneness created in the Dale Carnegie Course has been incredibly valuable to our business."

 
Phil Mattison, Core Products' President and Owner
 
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com