พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
Green Mountain Coffee
Green Mountain Coffee Roasters is a leader in the specialty coffee industry; they are recognized for its award-winning coffees, innovative brewing technology, and socially responsible business practices 
 

Business Challenge 

Green Mountain Coffee Roasters, after enjoying steady success in its core market, decided they would begin expansion efforts. In order to safeguard its culture and prepare its employees for the challenges ahead, they needed to step up their training initiatives. 
 

Solution 

The Dale Carnegie Course would immerse Green Mountain employees in a rigorous time-phased training curriculum that balanced individualized coaching with group training. For 12 weeks, the participants engaged in a continuous cycle of improvement, during which they transitioned between the classroom and the workplace, putting principles into practice and getting feedback from their peers. 
 

Results 

Advances in innovation and idea sharing have led to a proliferation of breakthrough projects and creative ideas that have helped improve efficiency and continue steady expansion.
 

You can really see the change in people. They are markedly different. They're engaged. They go the extra mile to get things done.

Bob Stiller, Founder and CEO, Green Mountain Coffee Roasters
 
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com