พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
Cargill
Cargill is an international provider of food, agricultural, risk management products and services with 160,000 employees in 67 countries.
 

Business Challenge

Cargill needed to engage and motivate employees, reduce turnover, and increase production to meet new customer demands.

 

Solution

Twenty-eight of the fifty-four Health and Nutrition employees participated in the intensive three-day customized process improvement meetings.

 

Results

New procedures and new roles have been defined that ease tensions and reduce the stretch of expanded responsibilities. There have been measurable gains in employee engagement, leading to noticeably lower levels of turnover and award-winning business performance and results.
 

"If you want to work on people developing new skills and gaining more knowledge, there are many,many solutions. But if you want towork on specific business results by investing in the improved capability of your people, then Dale Carnegie Training understands that and can help get you there."

 
—Marvin Knoot,Technical Training Coordinator, Eddyville Plant, Cargill Health and Nutrition
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com