พิมพ์  

กรณีศึกษา

Dale Carnegie Training ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆในทุกๆขนาดธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้

ค้นหากรณีศึกษาต่างๆตามหัวข้อข้างล่างต่อไปนี้

 
Connolly
Connolly Consulting Associates is a business leader in the highly specialized field of accounts payable recovery auditing. Primarily handling retail and healthcare clients, the Connecticut-based company had its start in a family-owned garage eventually amassing such success that it came to boast more than 400 employees and annual revenues exceeding $100 million.
 

Business Challenge

"The problem is that while these people were highly skilled in their respective areas of expertise they weren't prepared to handle tasks that fell outside of their individual scopes," said Thomas Mohs, Director of Operations
 

Solution

Dale Carnegie Training worked with Connolly to customize a Presentation skills course that would address their specific problem areas. In addition to this training, DCT has a leadership development program in place for Connolly.
 

Results

To date, more than seventy Connolly employees have taken Dale Carnegie Training courses. "A onetime thing for us," says Thomas Mohs, Director of Operations, "has become a core piece of our training for all of our managers."
 

"Has the training had an impact on our company? It certainly has, and our 20% growth in revenue and profitability shows it. Our chairman wanted to take us to a new level, and Dale Carnegie Training has helped us achieve that success."

 
-Thomas Mohs, Director of Operations, Connolly Consulting
กลับ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com