พิมพ์  

ขอบเขตของหลักสูตร

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการ iMap จะถูกถ่ายทอดผ่าน 6 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจะแบ่งย่อยออกเป็น 150 วิธีการฝึกฝน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้
 
 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com