พิมพ์  

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

126129RKECMYK75

ฉันต้องการที่จะ

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

วิธีการใหม่ๆที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยผ่านการเรียนรู้และพัฒนาภายในสถานที่ทำงาน   

 
กรองตามพื้นที่เนื้อหา:
กรองตามสมรรถนะ:
 
   สมรรถนะหลัก     สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
 
  หัวข้อบทที่ พื้นที่เนื้อหา สมรรถภาพ
PDF Document Attitudes for Service Building Customer Loyalty
 
Attitude, External Awareness, Customer Experience
 
 
Communication, Influence, Interpersonal Skills, Stress Management, Adaptability
PDF Document Coaching a Service Team Leading an Effective Service Org.
 
Accountability, Leadership, Customer Experience
 
 
Communication, Interpersonal Skills, Results Oriented
PDF Document Complaint Resolution Building Customer Loyalty
 
Conflict Resolution, Customer Experience
 
 
Attitude, Communication, Interpersonal Skills, Stress Management
PDF Document Create Loyal Customers Building Customer Loyalty
 
Interpersonal Skills, Customer Experience
 
 
Initiative, Customer Acquisition
PDF Document Cross and Up Selling Service-Based Selling
 
Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Communication, Influence, Interpersonal Skills
PDF Document Customer Follow Through Service-Based Selling
 
Communication, Customer Experience
 
 
Creative Thinking, Interpersonal Skills, Customer Acquisition
PDF Document Customer Value Solutions Service-Based Selling
 
Influence, Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Communication, Creative Thinking
PDF Document Effective First Impressions: Face to Face Building Customer Loyalty
 
Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Attitude, External Awareness, Professionalism
PDF Document Generate Customer Interest Service-Based Selling
 
Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Communication, Interpersonal Skills, Adaptability
PDF Document Internal Customer Service Internal Customer Service
 
Conflict Resolution, Adaptability
 
 
Attitude, Change Management, Interpersonal Skills, Professionalism, Stress Management, Customer Experience
PDF Document Manage Customer Expectations Building Customer Partnerships
 
Interpersonal Skills, Customer Experience
 
 
Attitude, Communication, Conflict Resolution
PDF Document Overcome Obstacles to Customer Service Leading an Effective Service Org.
 
Accountability, Leadership, Customer Experience
 
 
Communication, Interpersonal Skills, Results Oriented
PDF Document Referrals Building Customer Partnerships
 
Interpersonal Skills, Customer Experience
 
 
Professionalism, Customer Acquisition
PDF Document Service to Sales Service-Based Selling
 
Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Communication, Influence, Decision Making
PDF Document Suggestion Selling Service-Based Selling
 
Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Creative Thinking, Initiative, Professionalism
PDF Document Telephone Skills - Inbound Telephone Service
 
Communication, Customer Experience
 
 
Attitude, Interpersonal Skills, Customer Acquisition, Adaptability
PDF Document Telephone Skills - Outbound Service-Based Selling
 
Customer Acquisition, Customer Experience
 
 
Attitude, Communication, Interpersonal Skills
PDF Document Telephone Skills: Inbound and Outbound Telephone Service
 
Communication, Customer Experience
 
 
Attitude, Interpersonal Skills, Customer Acquisition, Adaptability
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com