พิมพ์  

หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ

126129RKECMYK75

ฉันต้องการที่จะ

หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ

วิธีการใหม่ๆที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยผ่านการเรียนรู้และพัฒนาภายในสถานที่ทำงาน   

 
กรองตามพื้นที่เนื้อหา:
กรองตามสมรรถนะ:
 
   สมรรถนะหลัก     สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
 
  หัวข้อบทที่ พื้นที่เนื้อหา สมรรถภาพ
PDF Document Build Trust, Credibility, Respect Personal Leadership
 
Interpersonal Skills, Professionalism
 
 
Leadership, Values
PDF Document Building Employee Engagement Team Leadership
 
External Awareness, Leadership
 
 
Communication, Initiative, Teamwork
PDF Document Business Professionalism 101 Personal Leadership
 
Professionalism
 
 
Attitude, Interpersonal Skills, Leadership
PDF Document Coach for Performance Improvement Coaching
 
Accountability, Human Resource Mngmnt, Leadership
 
 
Influence, Professionalism
PDF Document Coaching Supportive & Directive Approaches Coaching
 
Results Oriented
 
 
Initiative, Leadership, Values
PDF Document Communicate to Lead Team Leadership
 
Accountability, Human Resource Mngmnt
 
 
Interpersonal Skills, Leadership, Diversity
PDF Document Conflict Management Team Leadership
 
Conflict Resolution
 
 
External Awareness, Initiative, Leadership
PDF Document Delegation Team Leadership
 
Accountability, Human Resource Mngmnt
 
 
Interpersonal Skills, Leadership, Diversity
PDF Document Developing Personal Leadership Personal Leadership
 
Interpersonal Skills, Leadership
 
 
Communication, Vision
PDF Document Ethical Leadership Organizational Leadership
 
Accountability, Leadership, Values
 
 
External Awareness, Professionalism
PDF Document Focus and Discipline Personal Leadership
 
Accountability, Leadership, Results Oriented
 
 
Professionalism, Management Controls
PDF Document Global Travel and Culture Personal Leadership
 
Professionalism, Diversity
 
 
Communication, Values
PDF Document Handling Mistakes Performance Management
 
Communication, Conflict Resolution
 
 
Human Resource Mngmnt, Interpersonal Skills, Leadership
PDF Document Lead Effective Meetings Team Leadership
 
Interpersonal Skills, Leadership
 
 
Communication, Conflict Resolution, Teamwork
PDF Document Leadership Communications Team Leadership
 
Communication, Leadership, Professionalism
 
 
Influence, Interpersonal Skills
PDF Document Leadership Styles and Tendencies Team Leadership
 
External Awareness, Leadership, Adaptability
 
 
Interpersonal Skills, Diversity
PDF Document Leading Strong Teams Team Leadership
 
Leadership, Teamwork
 
 
Accountability, Communication, Interpersonal Skills, Results Oriented, Diversity
PDF Document Mentorship: Creating a Partnership Coaching
 
Influence, Interpersonal Skills, Vision
 
 
Attitude, Human Resource Mngmnt
PDF Document Mentorship: Launching an Initiative Coaching
 
Communication, Influence, Leadership
 
 
Human Resource Mngmnt, Initiative, Interpersonal Skills
PDF Document Motivation Organizational Leadership
 
Interpersonal Skills
 
 
Leadership
PDF Document Motivational Leadership Team Leadership
 
Influence, Leadership, Teamwork
 
 
Human Resource Mngmnt, Results Oriented
PDF Document Multi-Tasking Personal Leadership
 
Initiative, Adaptability
 
 
Results Oriented, Stress Management, Management Controls
PDF Document Network Through Community Service Personal Leadership
 
External Awareness, Values
 
 
Interpersonal Skills, Adaptability
PDF Document Network to Build Business Connections Personal Leadership
 
Influence, Interpersonal Skills, Professionalism
 
 
External Awareness, Initiative
PDF Document Networking to Build Your Personal Brand Personal Leadership
 
External Awareness, Interpersonal Skills, Professionalism
 
 
Influence, Initiative
PDF Document Networking to Promote Your Organization Personal Leadership
 
Interpersonal Skills, Professionalism
 
 
Communication, External Awareness, Customer Acquisition
PDF Document New Employee Orientation Talent Management
 
Human Resource Mngmnt
 
 
Leadership, Professionalism, Results Oriented
PDF Document Performance Appraisal Performance Management
 
Accountability, Results Oriented
 
 
Attitude, Communication, Human Resource Mngmnt, Interpersonal Skills
PDF Document Performance Defined Performance Management
 
Human Resource Mngmnt, Management Controls
 
 
Initiative, Leadership
PDF Document Planning Organizational Leadership
 
Results Oriented, Vision
 
 
Leadership, Decision Making, Management Controls
PDF Document Share the Glory Team Leadership
 
Leadership, Teamwork
 
 
Communication, Influence, Results Oriented
PDF Document Strategic Planning Organizational Leadership
 
Change Management, Leadership, Decision Making
 
 
Teamwork, Values, Vision
PDF Document Succession Planning Talent Management
 
Human Resource Mngmnt, Leadership
 
 
Change Management, Influence, Teamwork, Diversity
PDF Document Talent Selection: Criteria and Screening Talent Management
 
Human Resource Mngmnt, Decision Making
 
 
Leadership, Results Oriented
PDF Document Talent Selection: Interviewing Talent Management
 
Communication, Human Resource Mngmnt, Decision Making
 
 
Leadership, Results Oriented
PDF Document Time Control to Work on Your Business Personal Leadership
 
Initiative, Results Oriented
 
 
Vision
PDF Document Time Management Personal Leadership
 
Initiative, Management Controls
 
 
Human Resource Mngmnt, Leadership
PDF Document Vision, Mission, and Values Organizational Leadership
 
Values, Vision
 
 
Communication, Leadership, Teamwork
PDF Document Visionary Leadership Team Leadership
 
External Awareness, Leadership, Vision
 
 
Communication, Influence

Talent Management White Paper การจัดการความสามารถที่โดดเด่น
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Succession Planning White Paper การวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Employee Engagement White Paper การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Qualities of a Leader

Poll: Is listening a key skill for a leader?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com