พิมพ์  

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอผลงาน

126129RKECMYK75

ฉันต้องการที่จะ

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอผลงาน

วิธีการใหม่ๆที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยผ่านการเรียนรู้และพัฒนาภายในสถานที่ทำงาน  

กรองตามพื้นที่เนื้อหา:
กรองตามสมรรถนะ:
 
   สมรรถนะหลัก     สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
 
  หัวข้อบทที่ พื้นที่เนื้อหา สมรรถภาพ
PDF Document Coaching for Skill Development Facilitation Skills
 
Change Management, Communication, Influence
 
 
External Awareness, Results Oriented, Adaptability
PDF Document Confrontational Questions Handling Pressure Situations
 
Communication
 
 
Attitude, Interpersonal Skills, Stress Management
PDF Document Creating Organizational Impact Facilitation Skills
 
Communication, Influence, Results Oriented
 
 
Change Management, Leadership, Adaptability
PDF Document Facilitate for Group Results Facilitation Skills
 
Communication, External Awareness
 
 
Professionalism, Results Oriented, Teamwork
PDF Document Feedback: Supportive and Corrective Facilitation Skills
 
Communication, External Awareness, Interpersonal Skills
 
 
Change Management, Adaptability
PDF Document Interpersonal Skills for Facilitators Facilitation Skills
 
Communication, Conflict Resolution, Interpersonal Skills
 
 
Attitude, External Awareness, Professionalism
PDF Document Planning Presentations Effective Preparation
 
Communication, External Awareness
 
 
Professionalism, Adaptability
PDF Document Present to Gain Input Effective Preparation
 
Communication, Decision Making
 
 
Conflict Resolution, Leadership
PDF Document Present to Inform Effective Preparation
 
Communication, Initiative
 
 
Influence, Leadership
PDF Document Present to Persuade Effective Preparation
 
Communication, Influence
 
 
Interpersonal Skills, Leadership, Results Oriented
PDF Document Presenting to a Team Team Presentations
 
Communication, External Awareness
 
 
Influence, Professionalism, Adaptability
PDF Document Presenting with Impact Facilitation Skills
 
Communication, External Awareness, Influence
 
 
Professionalism, Adaptability
PDF Document Presenting with Visual Impact Delivering with Impact
 
Communication
 
 
Creative Thinking, Initiative
PDF Document Team Presentations Team Presentations
 
Communication, Teamwork
 
 
Professionalism, Vision
PDF Document Training Design and Evaluation Facilitation Skills
 
Change Management, Human Resource Mngmnt
 
 
Initiative, Results Oriented, Vision
PDF Document Vocal Skills and Body Language Delivering with Impact
 
Communication
 
 
Attitude, Professionalism

Talent Management White Paper การจัดการความสามารถที่โดดเด่น
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Succession Planning White Paper การวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Employee Engagement White Paper การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Presentation Effectiveness

Poll: Is having a strong opening key for a powerful presentation?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com