พิมพ์  

หลักสูตรพัฒนากระบวนการทำงาน

126129RKECMYK75

ฉันต้องการที่จะ

หลักสูตรพัฒนากระบวนการทำงาน

วิธีการใหม่ๆที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยผ่านการเรียนรู้และพัฒนาภายในสถานที่ทำงาน  

 
กรองตามพื้นที่เนื้อหา:
กรองตามสมรรถนะ:
 
   สมรรถนะหลัก     สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
 
  หัวข้อบทที่ พื้นที่เนื้อหา สมรรถภาพ
PDF Document Adjust to Change Adapting to Change
 
Change Management, Adaptability
 
 
Creative Thinking, Stress Management
PDF Document Analyze Problems and Make Decisions Problem Analysis
 
Decision Making
 
 
Initiative, Leadership, Stress Management
PDF Document Change Engagement Adapting to Change
 
Change Management, Adaptability
 
 
Creative Thinking, Initiative
PDF Document Innovation Change Management
 
Change Management, Creative Thinking, Adaptability
 
 
External Awareness, Interpersonal Skills, Vision, Decision Making
PDF Document Lead Change without Authority Adapting to Change
 
Change Management, Leadership
 
 
Influence, Adaptability
PDF Document Manage Change Effectively Change Management
 
Change Management
 
 
Creative Thinking, Leadership, Management Controls
PDF Document Process Improvement Problem Analysis
 
Change Management, Creative Thinking, Teamwork
 
 
Communication, Initiative
PDF Document Project Planning Project Management
 
Accountability, Teamwork, Vision
 
 
Influence, Leadership, Results Oriented
PDF Document Team Change Engagement Adapting to Change
 
Change Management, Teamwork
 
 
Initiative, Adaptability
PDF Document Team Problem Solving and Decision Making Problem Analysis
 
Creative Thinking, Teamwork, Decision Making
 
 
Change Management, Interpersonal Skills

Talent Management White Paper การจัดการความสามารถที่โดดเด่น
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Succession Planning White Paper การวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Employee Engagement White Paper การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ดาวน์โหลดบทความน่ารู้

Change Management

Poll: Do people naturally resist change?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com