พิมพ์  

ทางแก้ปัญหาสำหรับองค์กรในระดับโลก

ถ้าคุณเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในระดับโลกคุณต้องการผู้ร่วมดำเนินงานที่ดำเนินธุรกิจในระดับโลกเช่นกันในการฝึกฝนอบรมและพัฒนาองค์กร ถ้าคุณเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในระดับโลกคุณจะเข้าใจความสำคัญของความสอดคล้องเข้ากันได้ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละประเทศ ดังนั้นคุณจะต้องการผู้ร่วมดำเนินงานที่มีความสามารถในการเข้าถึงระดับโลกที่คำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่นด้วย คุณจะต้องการ Dale Carnegie Training ด้วย 166 สำนักงาน ในมากกว่า 80 ประเทศ ซึ่งทุกๆสำนักงานนั้นดำเนินงานแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น พวกเราคือองค์กรผู้ดำเนินการฝึกฝนอบรมและพัฒนาองค์กรเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบตามแต่วัฒนธรรม ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กรที่อาจมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของมุมโลก Dale Carnegie ก็สามารถที่จะไปร่วมงานกับคุณได้ - เราจะมีการใช้กระบวนการ iMap และระบบการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน (Competency Development System) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้องค์กรของท่านมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีทักษะการดำเนินงานที่สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีต่อไปได้
 

iMAP

วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่แตกต่างไปได้
 

แต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกัน แต่ด้วยกระบวนการ iMap ของเรา จะช่วยทำให้องค์กรของท่านสามารถสร้างสรรค์วิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรของท่านนั้นสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ในที่สุด

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจของ Dale Carnegie

สำหรับบุคคลทั่วไปและคณะทำงาน
 

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com