พิมพ์  

วีดีโอและพอดแคสต์

Dale_YouTubeช่องทางการสื่อสารผ่านวีดีโอ

ยินดีต้อนรับสู่ช่องวีดีโอของ Dale Carnegie ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของ Dale Carnegie – นำเสนอเครื่องมือการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกและจิตใจที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับจุดมุ่งหมายขององค์กร
 
 

พอดแคสต์

Dale Carnegie ได้นำเสนอการฝึกอบรมผ่าน พอดแคสต์สำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานในสถานที่ทำงาน ซึ่งพอดแคสต์เหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรและคณะทำงานของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 
 
 
 

Video Tips

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ - Dale Carnegie - วิธีการปฏิบัติ #24

App World - Direct Link

App Store - Direct Link

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com