พิมพ์  

White Papers

Dale Carnegie ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้นำในการฝึกฝนอบรมและพัฒนาบุคคลากร นอกจากนั้นยังได้มีการออกบทความน่ารู้ขึ้น ซึ่งบทความน่ารู้เหล่านี้เป็นการรวมรวมเรื่องราวต่างเกี่ยวกับธุรกิจๆที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จขององค์กร  

 

PDF_Iconบทความน่ารู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

อะไรคือความมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำไมผู้จัดการถึงต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ ผลของการวิจัยบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง องค์กรจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำอย่างไรองค์กรถึงจะสามารถส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานได้เพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ส่งเสริมเป็นรายบุคคล แต่ต้องการที่จะทำให้ทั้งองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมเสมือนกับเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้น คำถามเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในบทความของ Dale Carnegie

PDF_Iconบทความน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารความสามารถ

กี่ครั้งแล้วที่เราได้ยินว่าคนหรือบุคคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดสำหรับองค์กร การบริหารความสามารถเป็นหนทางที่จะทำให้ประโยคนี้ไม่เป็นเพียงแค่คำพูด อันที่จริงแล้วมีผู้สังเกตการณ์คาดการณ์ว่าในอนาคตแผนกทรัพยากรบุคคลจะถูกแทนที่โดยแผนกบริหารความสามารถ 

PDF_Iconบทความน่ารู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการส่วนใหญ่รู้ว่าเป็นการยากที่จะเจอคนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสามารถพิเศษ ถ้าผู้จัดการต้องการที่จะหาคนมาทำงานแทนคนปัจจุบัน การที่รับสมัครบุคคลภายนอกอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการรักษาพนักงานคนปัจจุบันไว้การวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยองค์กรในการเติมเต็มศักยภาพ ความสามารถและสร้างจุดแข็งภายในองค์กร นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

 whtpr_pg
 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com