พิมพ์  

บทความน่ารู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

gen5
 

การที่จะจัดสรรบุคคลากรให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกวันนี้และการบริหารงานต่อไปในอนาคต เรียนรู้การเติมเต็มทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ

บทความน่ารู้ของเรา The Nuts & Bolts of Succession Planning กล่าวถึงวิธีการที่จะสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรของคุณพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลากร ไม่ว่าจะเกิดจากการวางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนก็ตาม โดยบทความจะกล่าวถึง 
 succession_icon_th
• ความสำคัญของความแตกต่างระหว่าง การวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Succession Planning) และการวางแผนทดแทนตำแหน่ง (Replacement Planning)
• เป้าหมายและขอบเขตของการวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 7 ประการ
 
เรียนรู้วิธีการที่จะสามารถพัฒนาทักษะความสามารถที่มีอยู่ในองค์กรของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ — กรอกรายละเอียดข้อมูลด้านล่างเพื่อรับบทความ
 
    แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อ     
นามสกุล     
ชื่อเรื่อง     
องค์การ     
ที่อยู่องค์การ     
เมือง     
State/Region/Province     
รหัสไปรษณีย์     
ประเทศ     
หมายเลขโทรศัพท์     
Email     
อุตสาหกรรม     
ข้อเสนอพิเศษ     

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com