พิมพ์  

คู่มือการฝึกอบรมของผู้นำ

ช่วยเหลือพนักงานของคุณในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน: ต้องเป็นครูฝึกที่ดี!

ปัจจุบันผู้นำจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของคณะทำงานเป็นไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญของทักษะเหล่านี้ก็คือการเป็นครูฝึกหรือผู้แนะนำที่ดี เรียนรู้ 7 ขั้นตอนต่อไปนี้ สำหรับการเป็นครูฝึกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอธิบายไว้ใน คู่มือขั้นตอนการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการฝึกอบรมภาวะความเป็นผู้นำในระดับผู้จัดการของ Dale Carnegie Training:

  1. coaching_icon_thระบุโอกาสที่เหมาะสม
  2. วาดภาพผลลัพธ์ที่ต้องการ
  3. มีทัศนคติที่ถูกต้องและเป็นธรรม
  4. จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
  5. การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะ
  6. ส่งเสริมความก้าวหน้า
  7. รางวัล

ช่วยเหลือพนักงานของคุณในการพัฒนาสมรรถภาพการทำงาน จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวมในที่สุด!

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือของคุณ!

    แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อ     
นามสกุล     
ชื่อเรื่อง     
องค์การ     
ที่อยู่องค์การ     
เมือง     
State/Region/Province     
รหัสไปรษณีย์     
ประเทศ     
หมายเลขโทรศัพท์     
Email     
อุตสาหกรรม     
ข้อเสนอพิเศษ     

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com