พิมพ์  

Knowledge Center

หมวด:
 
ผล: 19 หัวข้อเรื่องที่ค้นพบ
11 กุมภาพันธ์, 2012 05:05
Warren Buffet
Warren Buffett was on a new CBS TV show titled "person-to-person". During this broadcast and while giving a tour of his office, Warren Buffett proudly talked about his certificate from the Dale Carnegie Course.
 
Presentation Effectiveness
17 พฤศจิกายน, 2011 16:34
ได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจกับ 2 การผึกอบรมใหม่ของ Dale Carnegie Training® 5 ทักษะสำคัญในการทำงาน: เราจะสามารถสร้างจุดยืนในกับตัวเอง, รับฟังผู้อื่น, และแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างไร การเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ: เราจะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ที่ได้ความเคารพนับถือจากผู้อื่นได้อย่่างไร
 
Presentation Effectiveness
5 ขั้นตอนต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ร่วมทีมควรปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความสำเร็จในการนำเสนอผลงาน
 
Customer Service
8 เคล็ดลับต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถควบคุมความตึงเครียดและความกังวลในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้:​
 
Leadership Development
6 ประการต่อไปนี้ คือสิ่งที่ผู้จัดการควรคำนึงถึงในการเตรียมตัวเจรจาต่อรอง
 
Leadership Development
ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทักษะการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น การให้ความร่วมมือของพนักงานจะช่วยทำให้คุณและองค์กรมีความพร้อมและประสบความสำเร็จได้ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเช่นนี้ การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและการให้ความร่วมมือของพนักงานจะสามารถช่วยลดอัตราการลาออกและส่งเสริมความคิดริเริ่มรวมทั้งความสามารถในการทำงานได้ ซึ่งหัวข้อนี้ในเอกสารข่าวแหล่งรวบรวมความคิดของ Dale Carnegie Training จะมุ่งเน้นถึงการช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็น เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Process Improvement
ในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา สิ่งต่างๆในระบบเศรษฐกิจโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มคนทำงานทั่วทั้งโลก ลองพิจารณาดูถึงความแตกต่างระหว่างงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันกับงานที่ทำเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นการเปลี่ยนลักษณะงานที่ทำ แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในลักษณะใด คุณจะได้รับความคาดหวังจากองค์กรเสมอที่จะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ดี​
 
ผล: 19 หัวข้อเรื่องที่ค้นพบ
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com