พิมพ์  

ความมีประสิทธิภาพทางการขาย: วิธีการแก้ปัญหาในกรณีผู้ซื้อปฏิเสธ

ในทุกๆสถานการณ์การขาย คุณจำเป็นต้องแก้ปัญหาต่างๆของผู้ซื้อก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะดำเนินการตัดสินใจซื้อ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ววิธีการในการรับมือกับการถูกปฏิเสธของเรานั้นจะสามารถทำให้ผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ โดยการแก้ปัญหาการถูกปฏิเสธอย่างมีประสิทธิภาพคือวิธีการที่มีความเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบ การฟังอย่างตั้งใจและคิดในแง่บวก รวมทั้งการตอบสนองให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ซื้อต้องการ
 
buyerobj_icon_thการปฏิเสธของผู้ซื้ออาจไม่มีเหตุผลเสมอไป เนื่องจากการปฏิเสธส่วนมากนั้นมักเกิดจากอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นคุณจะต้องตอบสนองต่อความต้องการตามอารมณ์ของผู้บริโภค และต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ หากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
  1. การรับฟัง
  2. การตั้งคำถาม
  3. การป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
  4. การตอบสนอง
  5. การประเมินผล
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือของคุณ! 
 
    แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อ     
นามสกุล     
ชื่อเรื่อง     
องค์การ     
ที่อยู่องค์การ     
เมือง     
State/Region/Province     
รหัสไปรษณีย์     
ประเทศ     
หมายเลขโทรศัพท์     
Email     
อุตสาหกรรม     
ข้อเสนอพิเศษ     

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com